Wij informeren je graag over de vergoedingen van de zorgverzekeraar, de garantie en de eventuele klachtenprocedure.


Als gecertificeerd lid van branchevereniging ANKO en HSBN staan wij garant voor onze diensten, onze producten en onze prijs.

Vergoeding zorgverzekering

Als wij tot een overeenstemming kunnen komen om uw haarwerk of pruik bij Change Panningen aan te schaffen, dan regelen wij voor u de declaratie en afhandeling bij de zorgverzekering. Wij werken samen met diverse zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen. U dient rekening te houden met de volgende zaken:


– Om voor een vergoeding in aanmerking te komen van een eerste pruik of haarwerk , heeft u een verwijsbrief nodig van uw behandeld arts.
– De maximale vergoeding voor 2024 uit de basisverzekering is € 465,-. Indien u aanvullend verzekerd bent kan dit bedrag hoger worden.
– De vergoeding is op basis van 1 pruik of haarwerk per 12 maanden. Raadpleeg uw eigen verzekering of u ook een reverse haarwerk mag aanschaffen. (Klik hier voor meer informatie over vergoedingen per zorgverzekeraar via de website van ANKO.)
– U betaalt het verplichte eigen risico (jongeren tot 18 jaar uitgesloten) aan de zorgverzekeraar. Als u ook een vrijwillig eigen risico heeft, dient u deze ook eerst te betalen voordat de zorgverzekeraar gaat vergoeden. Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage.
– Voor een eventueel vervolghaarwerk of pruik hebben wij geen nieuwe verwijsbrief van de behandeld arts nodig.

Wilt u graag meer informatie over de vergoedingen? Op de website van ANKO (klik hier) kunt u eenvoudig uw vergoeding opzoeken. 


Garantie

Haarwerksalon Change Panningen is gecertificeerd met het keurmerk “Anko Haarwerk-specialist” en de certificering van SEMH. Deze onafhankelijke keurmerken staan garant voor de kwaliteit van onze pruiken en haarwerken, onze kennis, onze vaardigheden en onze mate van serviceverlening. Deze keurmerken worden erkend door onder andere zorgverzekeraars en biedt garanties voor u als consument. 


Het ANKO keurmerk garandeert onder andere:

– Als klant wordt u gedegen geadviseerd in de verschillende mogelijkheden van haarwerken en pruiken.
– U kunt reclameren bij uw gecertificeerde ANKO haarwerkspecialist-lid voor schadeloosstelling indien u ontevreden bent over de prijs, onze diensten of over onze producten.
– Indien uw verzoek te schadeloosstelling wordt afgewezen, dan kunt u bij de Keurmerkvoerder ANKO haarwerkspecialisten een verzoek indienen.

Haarwerksalon Change Panningen biedt 6 maanden garantie op alle haarwerken en pruiken (mits juist voorgeschreven gebruik in acht genomen).


Reserveren

Reserveren is mogelijk voor een periode van minimaal 3 en maximaal 6 weken.


Klachtenprocedure

Haarwerksalon Change Panningen streeft altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit en wij streven ernaar om eventuele fouten en/of ontevredenheden tot een minimum te beperken. Mocht u toch een klacht hebben of ontevreden zijn over onze diensten, producten of prijs dan proberen wij dit natuurlijk  naar tevredenheid op te lossen. Als gecertificeerd ANKO lid zijn we aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken gevestigd in Den Haag. Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost door ons, dan kunt u een klacht indien bij de Geschillencommissie. Alle klachten worden volgens het reglement Geschillenregeling ANKO sectie Haarwerken behandeld door de SGC. Het reglement kunt u inzien op www.anko.nl.

Wilt u graag meer informatie over onze haarwerksalon, neem dan vrijblijvend contact op met salon Panningen. Voor meer informatie over onze haarwerksalon KLIK HIER.


KLIK OP EEN VAN DE ONDERSTAANDE LINKS VOOR MEER INFORMATIE.

1. Informatie over geschillencommissie
2. Informatie over klachtenregeling via ANKO
3. Informatie over SEMH
4. Informatie vergoedingen zorgverzekeraar via ANKO